Horari de Secretaria

Es recomana demanar cita prèvia per realitzar els tràmits.

Juny, juliol, setembre
MATINS: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

D'octubre a maig
MATINS: de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30h.

 

Tràmits administratius que es poden realitzar a la secretaria del centre

 

- CERTIFICAT CATALÀ (equivalent al C1 MECR)

Pot tramitar-se en qualsevol institut públic. En períodes de preinscripció i matrícula no es trametran certificats (consultar dates al web del departament d'educació). L’obtenció del certificat és gratuïta.

QUI EL POT TRAMITAR? 

 • Qualsevol persona que hagi cursat estudis d’FP o BUP a partir del curs 1978/79
 • Qualsevol persona que hagi cursat l’ESO
 • Persona interessada o persona autoritzada per qui sol·licita el certificat

COM ES POT TRAMITAR?

 • Es recomana trucar al centre on es farà el tràmit perquè la documentació necessària pot variar en funció dels estudis cursats.
 • L’entrega del certificat no és en el moment en què es fa la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ:

 • Original i fotocòpia DNI persona interessada
 • Original i fotocòpia certificació acadèmica (historial o certificació del centre con s’han cursat els estudis) o llibre d’escolaritat
 • Original i fotocòpia del títol acreditatiu (FP, BUP o ESO)

 

- TÍTOL ESO

Ha de tramitar-se en l’institut públic on s’ha cursat l’ESO. És obligatori fer la tramesa en acabar el curs escolar de 4t d’ESO. La seva obtenció és gratuïta.
 

QUI EL POT TRAMITAR? 

 • Persona interessada o els seus tutors legals
 • L’entrega del títol no és en el moment en què es fa la sol·licitud

QUI EL POT RECOLLIR?

 • Pot recollir-lo l’alumne/a sol·licitant amb el DNI i el resguard del títol
 • Qualsevol persona amb una autorització signada per l’alumne/a sol·licitant i la documentació requerida

DOCUMENTACIÓ:

 • Original i fotocòpia DNI persona interessada
 • Butlletí notes de 4t ESO

 

- TÍTOL BATXILLERAT

Ha de tramitar-se en l’institut públic on s’ha cursat el batxillerat. Els alumnes interessats poden fer la tramesa en acabar el curs escolar de 2n batxillerat. L’obtenció del títol té una taxa establerta pel departament d’educació que s’actualitza anualment.
 

 

QUI EL POT TRAMITAR? 

 • Persona interessada o els seus tutors legals

QUI EL POT RECOLLIR?

 • Pot recollir-lo l’alumne/a sol·licitant amb el DNI i el resguard del títol
 • Qualsevol persona amb una autorització signada per l’alumne/a sol·licitant i la documentació requerida

DOCUMENTACIÓ:

 • Original i fotocòpia DNI persona interessada
 • Butlletí notes de 2n batxillerat amb totes les assignatures superades

 

Recuperar contrasenya iEduca