Projectes a l'Institut Olorda


El treball per projectes és una metodologia que permet situar l’alumne com a centre de l’aprenentatge i s’adreça a la millora de les seves competències de caràcter transversal i l’assoliment d’aprenentatges significatius. Els projectes fomenten coneixements a través d’activitats, dinàmiques i materials diversificats. Prenen relleu l’aprenentatge per descobriment i l’aplicació dels coneixements apresos en altres contextos, potenciant la comunicació, el debat i la connexió amb els interessos i les necessitats del nostre alumnat.


COM ÉS EL TREBALL PER PROJECTES?

Es parteix d’un repte, problema, pregunta o tema que permet múltiples solucions vàlides i que genera la creació d’un producte final. Fomenta la planificació i l'organització per part dels alumnes Es promou el treball cooperatiu i l’execució de diferents rols dins del grup Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes. S’aplica l’avaluació formadora: coavaluació i autoavaluació Es prioritza la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.
 

 

PROJECTES DE 1R D’ESO

A “Coneixes el teu poble?” es proposa als alumnes una recerca sobre els elements més significatius de Sant Feliu de Llobregat. La demografia, estructura del terreny, barris, zones verdes, oci jove i la festa de la rosa del nostre municipi s’aborden a través d’activitats pràctiques. Després presenten les seves troballes als seus companys. Com a producte final creen un joc i el posen en pràctica amb altres classes de primer d’ESO.

Els alumnes treballen sobre plànols de Sant Feliu els diferents blocs temàtics del projecte “Coneixes el teu poble?”


A partir de la lectura del llibre “Mites grecs”, al projecte “ActualizArte Mitos”, els alumnes s’apropen als protagonistes de la mitologia grega fent diferents activitats. Pinten escenes del mite sobre plats simulant la ceràmica grega, després elaboren màscares dels personatges principals del mite escollit i finalment creen  un producte audiovisual on reinterpreten aquests personatges i les seves històries. Aquest procés implica la creació d’un guió, disseny i producció d’objectes d’atrezzo inspirats en la cultura clàssica, gravació i edició de vídeo. Finalment creen una exposició on mostren els seus treballs als seus companys i a la resta d’alumnat de l’institut.

Elaboració de màscares i plats inspirats en els mites grecs.

 

PROJECTES 2N D’ESO

Els projectes a 2n d’ESO s’iniciaran a partir de febrer 2024.

 

PROJECTES 3R D’ESO

Els alumnes es converteixen en investigadors al projecte “El Sant Feliu d’abans i d’ara” per fer una recerca històrica del seu municipi. A partir dels tallers que realitzen a l’Arxiu Comarcal i l’aproximació a les fonts primàries, comencen la seva recerca per reconstruir una part de la història de Sant Feliu. Aquesta recerca col·laborativa es complementarà amb enquestes i entrevistes. Amb la creació de diferents productes emprant eines digitals, entre tots configuraran els factors més rellevants que han fet el Sant Feliu d’avui.

Els alumnes de 3r ESO realitzen tallers a l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu.

 

L’alumnat de 3r d’ESO visita l’exposició “Una ciutat dividida” sobre el ferrocarril a Sant Feliu.

 

Els alumnes realitzen una sèrie d’activitats de recerca i anàlisi en llengua anglesa sobre la nutrició humana i hàbits saludables a “Thought for Food” (Mengem amb seny?) per tal de reflexionar sobre la seva sostenibilitat i la petjada ambiental d’allò que mengem. A partir d’aquesta reflexió, els alumnes creen una campanya de conscienciació sobre alimentació i consum sostenible, que mostren en una fira, on també tenen l'oportunitat d’exposar els seus productes reutilitzats, recapten diners per fer una compra conscient i finalment, realitzen la donació d’aquesta al banc d’aliments.

 

 

Pòsters dels participants al concurs de cartells del dia mundial de l’alimentació amb el tema “Water is life, water is food. Leave no one behind.” de la FAO 2023, dins del projecte “Thought for Food”.

 

Visita a l’Exposició “Menja, Actua, Impacta”.

 

PROJECTES A 4T ESO

Els alumnes de 4t ESO s’endinsen en l’obra “Les Éléments” del compositor i científic barroc Jean-Féry Rebel, per realitzar una experiència d’indagació, recerca, i producció musical a través de diferents àmbits: la música, la cultura clàssica i la biologia. La visió artística i la científica es complementen per analitzar les dues dimensions, l’artística i la científica. Per entendre el procés artístic de l’autor i desenvolupar la seva creativitat, dissenyen, composen i enregistren les seves pròpies obres amb un tractament avançat del so per produir un podcast, que acompanyen amb un web on documenten les diferents etapes del seu projecte.

L’alumnat realitza un eix cronològic per localitzar l’aparició dels diferents elements al llarg de la història de la TERRA. A la imatge es pot observar un fragment d’un eix cronològic realitzat per un grup de projectes.
 

Els alumnes fan diferents proves per crear sons relacionats amb els elements de la natura.

 

Els alumnes escolten i analitzen l'obra Les  Éléments del compositor francès Jean-Féry Rebel.

 

Els alumnes busquen mostres dels elements de la natura al voltant de l'institut.

 

“Com et puc enganyar?” és un projecte que convida els nostres alumnes a iniciar-se  en el món audiovisual. L’estudi pràctic d’alguns antecedents del cinema com les ombres xineses i el cinemascopi els permet analitzar els elements més primitius del llenguatge cinematogràfic. Amb  el tallers realitzats a CaixaForum i les tasques sobre els seus recursos, trucatges i muntatges els alumnes posen en pràctica els elements essencials del llenguatge audiovisual tot creant el seu propi curtmetratge que acaben projectant a CaixaForum en un acte de cloenda. 

  

Els alumnes han de crear un fenaquistoscopi.


Els alumnes construeixen un petit teatre per representar amb ombres xineses un invent o descobriment físic o químic i gravar la seva representació..

 

Els alumnes construeixen un petit teatre per representar amb ombres xineses un invent o descobriment físic o químic i gravar la seva representació:

https://drive.google.com/file/d/1b07nzh_Jv7k7azCihkG68bK0s3LPR1A7/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/14CHLPBS0cMryFJmaVE__2gfsBElHOtxe/view?usp=drive_link

 

Els alumnes creen un GIF amb plastilina:

https://drive.google.com/file/d/1absDMi54UkTdc7XYIlFselyIGudyoMoZ/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/12gyCFj34Kje-C2IhfIVtuij-kJ221O1-/view?usp=drive_link
 

TALLER L’ART D’ENGANYAR (projecte primer cinema)

Caixa Forum organitza un projecte anomenat PRIMERCINEMA, per formar alumnes i professores per fer un curtmetratge mut de 3 minuts.

Els alumnes ja han fet el primer taller anomenat “L’art d’enganyar” en el que expliquen diferents tipus de trucatges i els diferents rols professionals que hi han al món del cinema.

 

https://drive.google.com/file/d/13oFXfDsv_-b_HPBdIW43YlvgW2n9pcsD/view?usp=drive_link