Documents alumne

Document justificants de falta

 

Documentació sortides

- Comunicat de sortides.

- Informació a les famílies.

- Valoració d'activitats (cal accedir amb un compte xtec)

- Dossier esquiada NOU

 

Documents docents

Accés a a documents d'ús intern del centre. Cal imprimir-los i lliurar-los en mà. Accés només  al professorat amb compte @iesolorda.cat .


Absències:
Justificació de falta d’assistència de professor (inclou informació)
Declaració responsable
Previsió d'absència

Permisos:
Sol·licitud permís  + ATRI + eValisa

Sancions:
Comunicació de falta  (versió PDF editable) (sanció alumnes)