INTRODUCCIÓ
 
Introducció
Guia del professor
   

Anem a formar grups de treball i així aconseguir saber més del nostre jardí.

ESTAS PREPARAT??? ATREVEIX-TE!!!

 
  • Estudiareu els arbustos i els arbres del jardí.
  • Coneixereu el nom vulgar i científic de les diferents espècies.
  • Aprendreu a fer servir les claus dicotòmiques.
 
 

Abans de començar caldrà que formeu, entre tota la classe, grups de tres persones.

Cal que cadascú es responsabilitze d'una tasca, però tots heu de treballar en les tres tasques.