TASCA
 
Tasca
Guia del professor
   

Aquestes són les tasques a realitzar:

   

T-1.Fer un croquis del jardí amb un llistat de les espècies. Cal entregar aquesta feina en paper.

El primer pas serà visitar el jardí i així podrem fer-nos una idea de les seves característiques.

Durant aquesta primera sortida ens familiaritzarem amb les claus dicotòmiques.

   

T-2.Fer les fotografies que després posareu a la fitxa virtual.

Cal que escolliu 10 espècies diferents per estudiar-les més a fons. De cada espècie podeu realitzar varies fotos: flor, escorça, fruit, aspecte general i fulla.

   

T-3.Fer totes les fitxes de les espècies i guardar-les en una carpeta.

Cada espècie a estudiar ha d'anar en una fitxa individual. Podeu triar el model de fitxa que està al procés o crear-vos-en una de nova.

Les fotografies s'han de reduir de tamany abans d'inserir-les a la fitxa i també es poden retallar per mostrar detalls.