AVALUACIÓ
 
Avaluació
Guia del professor
 
Cal que ompliu, en acabar el projecte, les següents graelles d'autoavaluació.
Document d'autoavaluació en word.
 
Nom d'alumne: AUTOAVALUACIÓ (puntuació de 0 a 10)
Has fet una recerca correcta en internet?  
La informació recollida era l'adequada?  
Has desat tota la informació?  
Les fotografies realitzades són nitides i ben enquadrades?  
Saps retallar una fotografia?  
Saps canviar el tamany d'una fotografia?  
Saps inserir una fotografia al word?  
Has tingut una bona relació amb els companys de grup?  
Has ajudat als teus companys quan ho han necessitat?  
Heu organitzat des del principi tot el treball?  
Has fet totes les teves tasques assignades?  
La presentació del croquis és polida?  
Les fitxes de plantes: informació correcta, fotografies al seu lloc, dibuix acurat i bibliografia.  
El treball sense cap falta ortogràfica.  
Pots reconeixer els arbres i arbusts del jardí? (Nom vulgar)  
Saps fer servir les claus de determinació?  
Has après les diferents formes i estructures de les plantes?