A continuació us indiquem la nova distribució d'entrada i sortida del centre, amb inici dilluns 28 de setembre de 2020: 

CURS-NIVELL-GRUPTIPUS D’ACCÉSHORA D’ENTRADA I DE SORTIDA

1r ESO A,B,C,D,E

2n ESO A,B,C

2n batx 2Z

E1 ( entrada lateral passadís 1)

Entrades: de 7,55h a 8,15h

7,55-8h: 2B-2C
8h-8,05h: 1D-2A
8,05-8,10: 1E-2Z
8,10-8,15h: 1A-1B-1C

Sortides: de 14,10h a 14,30h
14,10h-14,15h: 2B-2C
14,15h-14,20h: 1D-2A
14,20h-14,25h: 1E-2Z
14,25h-14,30h: 1A-1B-1C

2n ESO D,E

3r ESO A,B,C,D,E

1r batx Z1,2X

E2 ( entrada lateral passadís 2)

Entrades: de 7,55h a 8,15h
7,55-8h: 1Z1, 2X
8h-8,05h: 3A-3B
8,05-8,10: 3C-3D
8,10-8,15h:  3E-2E-2D 

Sortides: de 14,10h a 14,30h
14,10h-14,15h: 1Z1, 2X
14,15h-14,20h: 3A-3B
14,20h-14,25h: 3C-3D
14,25h-14,30h: 3E-2E-2D

4t ESO D,G,F

2n batx Y

1r batx Z2

EA ( entrada vestíbul- pàrquing)

Entrades: de 8h a 8,15h
8h-8,05h: 4G-1Z2
8,05h-8,10h: 4D-2Y
8,10h-8,15h: 4F

Sortides: de 14,15h a 14,30h
14,15h-14,20h: 4G- 1Z2
14,20h-14,25h: 4D-2Y
14,25h-14,30h: 4F 

 4t ESO A,B,C,E

1r batx X1,X2,Y

EB ( entrada vestíbul-porta)

Entrades: de 8h a 8,15h
8h-8,05h: 4B-E
8,05-8,10: 4A-4C
8,10-8,15h: 1X1,1X2,1Y 

Sortides: de 14,15h a 14,30h
14,15h-14,20h: 4B-E
14,20h-14,25h: 4A-4C
14,25h-14,30h: 1X1,1X2,1Y