Alguns conceptes que tots hem de tenir clar per començar a caminar:

  • ADN
  • Cromatina
  • Cromosoma
  • Cromàtide
  • Centròmer
  • Telòmer
  • Cariotip
  • Cromosoma homòleg
  • Cromosoma sexual
  • Autosoma

Cromosomes ( del grec chroma =color i soma = cos ) són unes estructures en forma de bastó que es fan visibles únicament durant la divisió cel·lular. Durant la metafase de la mitosi, és quan l’ADN arriba al màxim nivell de compactació i observem els cromosomes típics.

 

 

Des d’un punt de vista bioquímic els cromosomes no són res més que cromatina, o sigui, ADN associat a proteïnes ( histones) que fan una funció de suport per a que l’ADN pugui enrotllar-se, i així, compactar-se. Durant la interfase, o fase de repòs, la cromatina es troba dispersa pel nucli i els cromosomes no són visibles. Quan la cèl·lula entra en divisió el resultat final seran dues cèl·lules filles idèntiques genèticament. Per a què això sigui possible, la cèl·lula haurà de duplicar l’ADN ( replicació ) i distribuir-lo correctament. En aquest punt els cromosomes juguen un paper decisiu. Els cromosomes que observem tenen la informació duplicada en dos braços idèntics o cromàtides unides pel centròmer

El número de cromosomes és característic de  cada espècie, així les cèl·lules dels humans contenen 46 cromosmes ( cèl·lules diploides ) si exceptuem els gàmetes que en tenen 23 ( cèl·lules haploides ). Com haureu deduït, la meitat dels cromosomes d’un organisme, que es reprodueixi sexualment, procedeixen de cada progenitor. En l’anàlisi de cromosomes d’un individu, aquests s’ordenen per parelles, mides i formes és el que es coneix com cariotip o idiograma.

Les parelles de cromosomes s’anomenen cromosomes homòlegs ja que contenen la mateixa informació genètica, la informació pels mateixos caràcters, i s’hereten un de cada progenitor. En els humans podem distingir els cromosomes sexuals; són la parella 23  que determina el sexe XX en el cas de les femelles i XY en el cas dels mascles. Les 22 parelles restants són els autosomes que poden ser heretats tant pels uns com pels altres.

Last modified: Wednesday, 18 December 2013, 2:17 PM