Topic outline

 • General

  INDICACIONS GENERALS.

  Tots ells són recomanacions, tot i que s’aconsella especialment que els realitzin aquells alumnes que han hagut de recuperar la matèria a l’avaluació extraordinària o que els ha quedat pendent per al curs següent.

  Cal tenir en compte:

  o    els deures de Matemàtiques són obligatoris per a l'alumnat que ha suspès la matèria, i recomanats per a l'alumnat que l'ha aprovat, i contaran fins a 0'5 punts a la nota del 1r trimestre del curs vinent; l'alumnat amb l'assignatura pendent els haurà d'entregar el dia de l'examen, i l'alumnat amb l'assignatura aprovada els haurà d'entregar el primer dia de classe al professor o professora de Matemàtiques;

  o    de Castellà i Català trobareu recomanacions de lectures per a tot l'alumnat, tant si ha aprovat com si no;

  o    d'Educació Física també hi teniu recomanacions per a l'estiu per tothom.

  A més, els deures poden ser, segons l'assignatura:

  o    del llibre de curs

  o    d'un quadern que es pot descarregar clicant a l'enllaç, o bé

  o    d'un quadern que s'ha de comprar a qualsevol llibreria.

 • Anglès

 • Educació Física

 • Matemàtiques