Esquema per temes

 • General

  Indicacions generals

  A continuació trobareu recomanacions de diferents assignatures

  N'hi ha que són per a l'alumnat que ha suspès 1r de Batxillerat i que es pot presentar a la convocatòria de setembre, i n'hi ha que són per preparar l'entrada a 2n de batxillerat.
  Cal tenir en compte que de Castellà hi ha deures obligatoris per a l'alumnat de 1r que passa a 2n, i sobre els quals es podrà fer un examen, la nota del qual comptarà per al primer trimestre
  • Lengua Castellana y Literatura

  • Dibuix artístic

  • Fonaments de les Arts

  • Cultura Audiovisual

   Els alumnes que heu de recuperar la matèria haureu d'entregar els exercicis no lliurats o suspesos i realitzar un examen dels tres trimestres, estudiant dels apunts i els materials lliurats al llarg del curs.

   • Tècniques d'expressió graficoplàstica

    Els alumnes que heu de recuperar la matèria haureu d'entregar els exercicis no lliurats o suspesos i realitzar un examen dels tres trimestres, estudiant dels apunts i els materials lliurats al llarg del curs.