Esquema per temes

 • General

  Indicacions generals

  A continuació trobareu recomanacions de diferents assignatures

  N'hi ha que són per a l'alumnat que ha suspès 1r de Batxillerat i que es pot presentar a la convocatòria de setembre, i n'hi ha que són per preparar l'entrada a 2n de batxillerat.
  • Dibuix artístic

  • Cultura Audiovisual

   Els alumnes que heu de recuperar la matèria haureu d'entregar els exercicis no lliurats o suspesos i realitzar un examen dels tres trimestres, estudiant dels apunts i els materials lliurats durant del curs.

   Teniu tots els exercicis i apunts a http://www.plastica.cat/tgp2016
   Podeu preguntar la contrasenya o enviar les tasques pendents a: dibuixolorda@gmail.com

   • Tècniques d'expressió graficoplàstica

    Els alumnes que heu de recuperar la matèria haureu d'entregar els exercicis no lliurats o suspesos i realitzar un examen dels tres trimestres, estudiant dels apunts i els materials lliurats durant del curs.

    Teniu tots els exercicis i apunts a  http://www.plastica.cat/tgp2016
    Podeu preguntar la contrasenya o enviar les tasques pendents a: dibuixolorda@gmail.com