Topic Name Description
File Criteris d'avaluació

.

File NORMES PER A LA CORRECTA PRESENTACIÓ DE TREBALLS ESCRITS

.

Folder CICLES
URL JOVES I CIÈNCIA 2019. INSCRIPCIONS
URL Campus d'estiu a l'Advanced Space Academy d'Alabama
Topic 1 File La cèl·lula

.

URL Apunts la cèl·lula fitxes
URL La Teoria cel·lular ( vídeo )
URL Història de la cèl·lula: Robert Hooke
URL Identificar orgànuls cel·lulars
File Activitats de repàs
Page Els virus

Continguts sobre els virus. Què són? com es repliquen.

Page Teràpia gènica
Topic 2 File La divisió cel·lular

.

File La divisió cel·lular

.

URL Estructura de l'ADN ( vídeo )
Page Els cromosomes

Page L'ADN; història, estructura i funció
URL Els cromosomes i la divisió cel·lular
URL Fases de la mitosi

.

Topic 3 File Bases genètiques de la vida

.

File Bases genètiques de la vida 1(curt)

.

File Bases genètiques de la vida (2)

.

File Bases genètiques de la vida 2

.

File Problemes genètica

.

File problemes 3

.

File Herència i sexe

.

File Activitats tema 3

.

Topic 4 File ADN i biotecnologia (1)

.

File ADN i biotecnologia (1)

.

File Biotecnologia (2) curt

.

File Biotecnologia (2)

.

File ELS TRANSGÈNICS
Topic 5 File Generació espontània i origen de la vida

.

File L'evolució biològica llarg

.

File evolució biològica curt 1

.

File evolució biològica 2

.

URL video especiació
URL Vídeo sobre adaptació: el vol del colibrí
URL Aïllament reproductiu conductual: rituals de festeig; colibrí
URL Aïllament reproductiu conductual: rituals de festeig; aus del paradís
File Evolució humana

.

URL documental la odisea de la especie
Topic 7 File La Terra un planeta en canvi continu

.

URL Caminando entre Monstruos.

Sèrie documental de la BBC que narra l'evolució de la vida des de la formació de la Terra, fins l'aparició i extinció dels dinosaures.

Nota: Els videos de la segona part (Caminando con dinosaurios) no es poden reproduir per un problema amb els drets dels propietaris.

URL Video "Como se hizo la Tierra"

.

File La Terra un planeta en canvi continu (LLARG)

.

Topic 8 File La Història de la Vida

.

URL Right here right now

.

Topic 9 URL Deriva continantal y bordes entre placas

.

URL La formación de los continentes

.

File Tectònica de plaques

.

File Tectònica de plaques (llarg)

.