Tema Nom Descripció
Anglès URL Indicacions deures d'estiu

Indicacions deures d'estiu

Castellà URL Continguts examen + dossier
URL Recomanacions d'estiu per tot l'alumnat d'ESO

Recomanacions d'estiu per tot l'alumnat d'ESO

Català URL Indicacions de les activitats d'estiu i recomanacions

Indicacions de les activitats d'estiu i recomanacions

Biologia i Geologia URL Deures d'estiu per l'alumnat suspès

Deures d'estiu per l'alumnat suspès

Geografia i Història URL Dossier d'activitats i examen
Educació ètico-cívica URL Deures d'estiu per l'alumnat amb Ètica suspesa

Deures d'estiu per la'lumnat amb Ètica suspesa

Visual i Plàstica URL Deures d'estiu per a l'alumnat

Deures d'estiu

Educació Física URL Indicacions i recursos per a l'alumnat suspès

Indicacions i recursos per a l'alumnat suspès

Física i Química URL Activitats d'estiu
Matemàtiques URL Deures d'estiu 4A i 4B
URL Deures d'estiu 4C
URL Deures d'estiu 4D
Música URL Indicacions i activitats de recuperació d'estiu.

Indicacions i activitats de recuperació d'estiu.

Llatí URL Activitats d'estiu

Activitts d'estiu

Informàtica URL Activitats de recuperació
Economia URL Examen i deures d'estiu