Tema Nom Descripció
Anglès URL Indicacions sobre les activitats d'estiu

Indicacions sobre les activitats d'estiu

Castellà URL Continguts examen de recuperació 2n ABCD
URL Dossier de recuperació 2n ABCD
URL Continguts examen + dossier recuperació 2n E
URL Recomanacions d'estiu per tot l'alumnat d'ESO

Recomanacions d'estiu per tot l'alumnat d'ESO

Català URL Indicacions sobre les activitats de recuperació d'estiu. També s'hi troben les recomanacions d'estiu, amb lectures molt variades.

Activitats d'estiu i recomanacions.

Ciències Socials URL Activitats d'estiu. Us caldrà el llibre de text.

Activitats d'estiu. Us caldrà el llibre de text.

Visual i Plàstica URL Exercicis recuperació

L’alumnat ha de fer el següent :

- S’han de fer tots els exercicis que hi apareixen al pdf. 

-  Realitzar els exercicis proposats en làmines DIN A4 i fer un dossier.

Educació Física URL Dossier d'estiu de 2n d'ESO

Dossier d'estiu de 2n d'ESO

Física i Química URL Activitats d'estiu
Matemàtiques URL Deures d'estiu
Música URL Indicacions i activitats de recuperació d'estiu.

Indicacions i activitats de recuperació d'estiu.

Tecnologia URL Tasques i examen
Francès URL Deures d'estiu per l'alumnat suspès. Dossier 1
URL Deures d'estiu. Dossier 2.