Tema Nom Descripció
Anglès URL Quadern d'estiu recomanat per a l'alumnat que ha suspès

Quadern d'estiu recomanat per a l'alumnat que ha suspès

Educació Física URL Indicacions i activitats per a l'alumnat suspès

Indicacions i activitats per  a l'alumnat suspès

Filosofia i Ciutadania URL Recomanacions per tot l'alumnat. Per l'alumnat suspès, indicacions per a la RECUPERACIÓ de setembre

Recomanacions per tot l'alumnat. Per l'alumnat suspès, indicacions per a la RECUPERACIÓ de setembre

Lengua Castellana y Literatura URL Recuperació i treball d'estiu
Dibuix tècnic URL Deures d'estiu de 1r de Batxillerat

Deures d'estiu de 1r de Batxillerat

Dibuix artístic URL Exercicis de recuperació