Geografia i Història: Activitats complementàries Inici

 

Departament:Geografia i Història
Títol:Viatge Cultural a Madrid
Curs: 2004-05
Coordinadora:Lola Montaño
Dates:8, 9 i 10 de març
S’adreça als alumnes de:
  • Segon de Batxillerat

Tradicionalment, el Seminari ha vingut organitzant un viatge cultural a Madrid. Aquest viatge compleix dos grans objectius. El primer, de caire més artístic, permet visitar i estudiar un conjunt d’obres exposades al Museu del Prado i al Centre d’art Reina Sofia, que formen part del programa de Selectivitat. D’altra banda, la visita al Congrés dels Diputats i al Senat (que inclou la assistència a una sessió plenaria o de control parlamentari) , al Palau Reial i l’Escorial, constitueixin, per si mateix, una lliçó d’història: un apropament a la Monarquia tradicional dels Austrias i els Borbons, i a les institucions bàsiques del sistema parlamentari actual.