Programa del dia de Carnestoltes
8.30 - 12.00Classes
12.00 - 13.00 Desfilada de disfresses col·lectives i individuals (pati)
13.00Lliurament de premis del carnestoltes (pati)